Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
geoportal
diavgeia logo

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

DownLoads

ammyy logo

TeamViewer

Μ.Ε.Ο.Π.Υ. (Μη Ενεργειακές Ορυκτές Πρώτες Ύλες)

MEOPY

Η παρούσα ολοκληρωμένη πρόταση είχε σαν στόχο την ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση – αξιολόγηση, την εκτίμηση του κοιτασματολογικού δυναμικού και την οικονομοτεχνική προσέγγιση επιλεγμένων ορυκτών πρώτων υλών της χώρας σε μια προοπτική βιώσιμης παραγωγικής αξιοποίησης.

Στις υπό κοιτασματολογική αποτίμηση, εντοπισμό ή τεχνολογική επεξεργασία ορυκτές πρώτες ύλες συμπεριλαμβάνονται τα μεταλλικά, τα βιομηχανικά και τα λατομικά ορυκτά, καθώς και κάθε είδος δευτερογενών κοιτασματολογικών πηγών, όπως είναι τα μεταλλευτικά και λατομικά απορρίμματα/στείρα εξόρυξης, τα μεταλλευτικά απόβλητα/τέλματα εμπλουτισμού και τα «εν γένει» παραπροϊόντα.

Η προτεινόμενη Πράξη είχε διαρθρωθεί σε θεματικές δράσεις, που υλοποιήθηκαν μέσα στο πλαίσιο της ευρέως πλέον αποδεκτής άποψης, ότι η μεταλλευτική έρευνα και η εξορυκτική δραστηριότητα είναι από τη φύση τους άρρηκτα συνδεδεμένες με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς αφενός τείνουν στην εκμετάλλευση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και αφετέρου πρέπει να εξασφαλίσουν την προμήθεια απαραίτητων για την κοινωνία αγαθών σε βάθος χρόνου,  με κατάλληλη και αποτελεσματική διασφάλιση των αποθεμάτων για την κάλυψη των σημερινών και των μελλοντικών αναγκών της.                                                  

Οι ερευνητικές και μη εργασίες της προτεινόμενης Πράξης κατηγοριοποιήθηκαν σε θεματικές δράσεις αναρτήθηκαν στον παρακάτω σύνδεσμο και είναι διαθέσιμες για λήψη. 

http://www.igme.gr/index.php/erga?view=desktop&task=folder&uuid=ee297a5d-5512-44dc-93ce-ab63d83444a6

Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 • Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
  Ημ/νια: 17/02/2017 15:14:27
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΓ33465ΥΛΩ-ΕΞΣ
 • Θέμα: ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Ημ/νια: 17/02/2017 15:11:21
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΛΞΣ465ΥΛΩ-ΙΨΤ
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 15:06:40
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΚΕΑ465ΥΛΩ-4Χ8
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 18 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 15:04:02
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 793Χ465ΥΛΩ-ΗΙΒ
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 28 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 15:00:17
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 7ΔΛΩ465ΥΛΩ-Φ0Α
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 133 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 14:57:27
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΥΜΥ465ΥΛΩ-Υ2Ω
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 41 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 14:53:51
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΣ48465ΥΛΩ-09Η
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 16 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 14:51:15
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 7ΧΤΝ465ΥΛΩ-ΡΟΟ
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 95 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 14:48:23
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΒΟ2465ΥΛΩ-ΨΕΗ
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 78 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 14:45:27
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 7ΒΑΦ465ΥΛΩ-Ψ22

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare


pangeo

InGeoClouds90