Saturday, 19 October 2019
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Log in

Log in

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
exo
Geoportal
geoportal2
DIPIN
geoheritage
Conf
diavgeia eagme
diavgeia logo

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


ELLAS YPEN           EE

Overview Overview Search Search Up Up

 Category: 5/2018 Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των δικτύων απομάκρυνσης αέριων αποβλήτων από τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Μ.Ε.

1folder_blue.png 5/2018 Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση των δικτύων απομάκρυνσης αέριων αποβλήτων από τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Μ.Ε. Files: 7

 

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ HOT

Download

Created: Tue, 04-Dec-2018 12:40 Size: 52.83 KB Downloads: 559

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - Τ.Ε.Υ.Δ. HOT

Download

Created: Wed, 28-Nov-2018 16:56 Size: 88.41 KB Downloads: 556

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ3 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HOT

Download

Created: Wed, 28-Nov-2018 16:55 Size: 63.56 KB Downloads: 534

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ HOT

Download

Created: Wed, 28-Nov-2018 16:55 Size: 63.55 KB Downloads: 544

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ HOT

Download

Created: Wed, 28-Nov-2018 16:54 Size: 63.93 KB Downloads: 527

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ HOT

Download

Created: Wed, 28-Nov-2018 16:53 Size: 66.11 KB Downloads: 563

pdf.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο.5/2018 HOT

Download

Created: Wed, 28-Nov-2018 16:52 Size: 1.17 MB Downloads: 573

Ε.Α.Γ.Μ.Ε. - Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90