Tuesday, 22 October 2019
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Log in

Log in

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
exo
Geoportal
geoportal2
DIPIN
geoheritage
Conf
diavgeia eagme
diavgeia logo

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


ELLAS YPEN           EE

Overview Overview Search Search Up Up

 Category: 2/2018 Ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης Κτηρίου ΙΓΜΕ

1folder_blue.png 2/2018 Ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης Κτηρίου ΙΓΜΕ Files: 5

 

pdf.png ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HOT

Download

Created: Tue, 10-Jul-2018 13:54 Size: 204.31 KB Downloads: 797

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) HOT

Download

Created: Thu, 17-May-2018 13:29 Size: 152.04 KB Downloads: 866

docx.png ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ Γ1 & Γ2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ HOT

Download

Created: Thu, 17-May-2018 13:28 Size: 130.94 KB Downloads: 836

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ HOT

Download

Created: Thu, 17-May-2018 13:27 Size: 133.6 KB Downloads: 865

pdf.png ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΗΣ HOT

Download

Created: Thu, 17-May-2018 13:23 Size: 2.3 MB Downloads: 926

Ε.Α.Γ.Μ.Ε. - Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90