Saturday, 19 October 2019
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Log in

Log in

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
exo
Geoportal
geoportal2
DIPIN
geoheritage
Conf
diavgeia eagme
diavgeia logo

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


ELLAS YPEN           EE

Τελευταία Νέα

"Ο διαχρονικός ρόλος της ΕΑΓΜΕ στην έρευνα και αξιοποίηση των μη ενεργειακών πρώτων υλών"

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Αμφιθέατρο ΕΑΓΜΕ, Αχαρνές

Στις 11 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της ΕΑΓΜΕ ημερίδα με θέμα «Ο διαχρονικός ρόλος της ΕΑΓΜΕ στην έρευνα και αξιοποίηση των μη ενεργειακών πρώτων υλών». Το συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενημέρωσης για τις έρευνες που πραγματοποίησε και πραγματοποιεί η ΕΑΓΜΕ για το Ορυκτό Πλούτο της χώρας και το πως μπορεί να βοηθήσει, κυρίως εργαστηριακά, την μεταλλευτική έρευνα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν πάνω από 90 εκπρόσωποι διαφόρων φορέων (Μεταλλευτικές εταιρείες, Υπουργεία, Καθηγητές, Ιδιώτες) και από την ΕΑΓΜΕ.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Καθ. Κ. Χρηστάνης και ο Γενικός Διευθυντής Δρ Δ. Τσαγκάς.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του ΣΜΕ και το επιστημονικό προσωπικό της ΕΑΓΜΕ, οι παρακάτω θεματικές εισηγήσεις:

  • "Η μελλοντική αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας και η συνεισφορά της ΕΑΓΜΕ από την οπτική γωνία του ΣΜΕ", Αθανάσιος Κεφάλας, Πρόεδρος ΣΜΕ
  • "Η συμβολή της ΕΑΓΜΕ στην έρευνα των μη ενεργειακών ορυκτών πρώτων υλών της χώρας", Δρ Κ. Λασκαρίδης, Διευθυντής Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευτικής
  • "Η σημασία της Ορυκτολογικής Μελέτης στην κοιτασματολογική έρευνα και την υποστήριξη της δραστηριότητας των Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων", Δρ Γ. Οικονόμου, Τμηματάρχης Ορυκτολογίας και Πετρογραφίας
  • "Δυνατότητες και προοπτικές των Εργαστηρίων του Τμήματος Τεχνολογίας   Ο.Π.Υ& Μεταλλουργίας, στην υποστήριξη δράσεων αξιοποίησης των Ορυκτών Πόρων, των απορριμμάτων τους και στην προστασία του περιβάλλοντος",  Β. Αγγελάτου, Τμηματάρχης Ορυκτών Πρώτων Υλών και Μεταλλουργίας
  • "Γεωχημικές μελέτες αποτίμησης επιπτώσεων στο έδαφος και το νερό από τη μεταλλευτική δραστηριότητα", Δρ Α. Λιακόπουλος,Τμηματάρχης Γεωχημείας και Περιβάλλοντος
  • "Αναλυτικά Εργαστήρια: Η συμβολή της Χημείας στην κοιτασματολογική έρευνα και στην υποστήριξη της δραστηριότηταςτου μεταλλευτικού κλάδου", Δρ Ν. Ξηρόκωστας, Χημ. Μηχ. Τμήματος Αναλυτικών Εργαστηρίων
  • "Ο προσδιορισμός και έλεγχος των φυσικομηχανικών ιδιοτήτων διακοσμητικών πετρωμάτων στο εργαστήριο ΛΙΘΟΣ και η συμβολή του στην απόδοση σήμανσης CE", Δρ Κ. Λασκαρίδης, Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου ΛΙΘΟΣ
  • "O ρόλος της εφαρμοσμένης Γεωφυσικής στη μεταλλευτική έρευνα. Ανασκόπηση και προοπτική", Δρ Π. Κάρμης, Τμηματάρχης Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και πληθώρα ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες, που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και την διαπίστωση ότι, μεταξύ ΕΑΓΜΕ και Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων υπάρχει κοινός στόχος και όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε γι΄αυτό. Τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ΙΓΜΕ (www.igme.gr).

Ε.Α.Γ.Μ.Ε. - Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90