Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
Geoportal
geoportal1
DIPIN 
geoheritage
Conf
diavgeia logo

Αρχείο άρθρων

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


Επισκόπηση Επισκόπηση Αναζήτηση Αναζήτηση Επάνω Επάνω

 Κατηγορία: 2/2018 Ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης Κτηρίου ΙΓΜΕ

1folder_blue.png 2/2018 Ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης Κτηρίου ΙΓΜΕ Αρχεία: 5

 

pdf.png ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Τρι, 10-Ιουλ-2018 13:54 Μέγεθος: 204.31 KB Μεταφορτώσεις: 154

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Πεμ, 17-Μαϊ-2018 13:29 Μέγεθος: 152.04 KB Μεταφορτώσεις: 208

docx.png ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ Γ1 & Γ2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Πεμ, 17-Μαϊ-2018 13:28 Μέγεθος: 130.94 KB Μεταφορτώσεις: 202

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Πεμ, 17-Μαϊ-2018 13:27 Μέγεθος: 133.6 KB Μεταφορτώσεις: 206

pdf.png ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΗΣ HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Πεμ, 17-Μαϊ-2018 13:23 Μέγεθος: 2.3 MB Μεταφορτώσεις: 226

Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90