Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ
exo
Geoportal
geoportal2
DIPIN
geoheritage
Conf
diavgeia eagme
diavgeia logo

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

Remote Support

Ammyy3


TeamViewer


ELLAS YPEN           EE

Επισκόπηση Επισκόπηση Αναζήτηση Αναζήτηση Επάνω Επάνω

 Κατηγορία: 2/2018 Ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης Κτηρίου ΙΓΜΕ

1folder_blue.png 2/2018 Ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης Κτηρίου ΙΓΜΕ Αρχεία: 5

 

pdf.png ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Τρι, 10-Ιουλ-2018 13:54 Μέγεθος: 204.31 KB Μεταφορτώσεις: 791

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Πεμ, 17-Μαϊ-2018 13:29 Μέγεθος: 152.04 KB Μεταφορτώσεις: 857

docx.png ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΑ Γ1 & Γ2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Πεμ, 17-Μαϊ-2018 13:28 Μέγεθος: 130.94 KB Μεταφορτώσεις: 828

docx.png ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Πεμ, 17-Μαϊ-2018 13:27 Μέγεθος: 133.6 KB Μεταφορτώσεις: 862

pdf.png ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΗΣ HOT

Λήψη

Δημιουργήθηκε: Πεμ, 17-Μαϊ-2018 13:23 Μέγεθος: 2.3 MB Μεταφορτώσεις: 923

Ε.Α.Γ.Μ.Ε. - Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

Συμμετοχή σε Ευρωπαικά Προγράμματα

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare

logo prosum pangeo

InGeoClouds90