Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
Σύνδεση

Σύνδεση

erga left gray
labs left gray
library left gray
museum left gray
mags left gray
coop left gray
geoforall left gray
geoportal
diavgeia logo

EuroGeoSurveys

EuroGeoSurveys

DownLoads

ammyy logo

TeamViewer

Το Ι.Γ.Μ.Ε., ως θεσμοθετημένος επίσημος Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα γεωεπιστημών και μεταλλευτικής έρευνας και ως κρατικός φορέας της εφαρμοσμένης, αλλά και της βασικής γεωλογικής έρευνας στη χώρα, με σκοπό την αξιοποίηση των φυσικών πόρων με φροντίδα για το περιβάλλον, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών και τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης επί θεμάτων επιστημών της Γης και της ζωής, που αποτελούν μέρος της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς του.

Προς τούτο, αποφάσισε να περιλάβει στον ιστότοπό του τη μόνιμη στήλη «Γεωλογία για όλους», όπου θα αναρτώνται εκλαϊκευτικά άρθρα ή άλλα πονήματα των επιστημόνων του, τα οποία απευθύνονται στο ευρύ κοινό και τους μαθητές....
 
 Στιγμές Ιστορίας Γης
 Στιγμές Ιστορίας Γης
Κέιμενο
Η Γεωλογία,
ο γεωλόγος κι εσύ
 Ο κύκλος του νερού
 Τα ορυκτά και οι
χρήσεις τους
Στιγμές Ιστορίας γης120  Στιγμές Ιστορίας Γης120 Page 01   Ο κύκλος του νερού120 Τα ορυκτά και οι χρήσεις τους120
Η μικροδομή των ορυκτών
Απανθράκωση
ορυκτών καυσίμων
Χρήσεις γεωθερμικής ενέργειας
Ανακύκλωση μπαταριών
 
Η μικροδομή των ορυκτών120  Απανθράκωση ορυκτών καυσίμων120 Χρήσεις γεωθερμικής ενέργειας120 Ανακύκλωση μπαταριών120  

Διαύγεια - Οι 10 τελευταίες αναρτήσεις

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 • Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
  Ημ/νια: 17/02/2017 15:14:27
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΓ33465ΥΛΩ-ΕΞΣ
 • Θέμα: ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΕΣ ΔΙΚ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Ημ/νια: 17/02/2017 15:11:21
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΛΞΣ465ΥΛΩ-ΙΨΤ
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 15:06:40
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΚΕΑ465ΥΛΩ-4Χ8
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 18 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 15:04:02
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 793Χ465ΥΛΩ-ΗΙΒ
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 28 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 15:00:17
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 7ΔΛΩ465ΥΛΩ-Φ0Α
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 133 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 14:57:27
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΥΜΥ465ΥΛΩ-Υ2Ω
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 41 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 14:53:51
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΣ48465ΥΛΩ-09Η
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 16 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 14:51:15
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 7ΧΤΝ465ΥΛΩ-ΡΟΟ
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 95 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 14:48:23
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΒΟ2465ΥΛΩ-ΨΕΗ
 • Θέμα: ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ 78 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 2016
  Ημ/νια: 17/02/2017 14:45:27
  Φορέας: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΑΔΑ: 7ΒΑΦ465ΥΛΩ-Ψ22

EGDI 300x112

onegeology 

m4eu

eurare


pangeo

InGeoClouds90